Diskriminerad på Casino

Det var i februari i år som Florian Tirnovan besökte Casino Cosmopol i Stockholm. Han har ett väldigt stort pokerintresse och besöker ofta Cosmopols lokaler. Florian är döv och pratar teckenspråk, en sak som kan vara lite svårt inom casino och poker, inte för personer som pratar teckenspråk utan för personal och casinoägare. Florian visste om Casino Cosmopols regler.

Deras regler var då att under en pågående hand så får man endast prata svenska eller engelska, men mellan händerna, när korten ligger på bordet så är det ok att prata andra språk och ändra sig åt andra saker. Men det var inte tillåtet att prata teckenspråk, detta fick man endast tillåtelse att göra när dealern blandade korten, ett tidsfönster på under 30 sekunder. Florian var väl medveten om reglerna men det kändes väldigt orättvist, en dag tröttnade han och lämnade in en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) mot just Casino Cosmopol.

Hans anmälan skapade stora rubriker i media och även i de sociala medierna så gick det hett till i diskussionerna. Men DO valde att lägga ner fallet och ansåg inte att de kunde göra någonting. Kort efter beslutet kom ett positivt besked från den andra parten.

Casino Cosmopol hade beslutat sig för att se över sina regler. Man lyssnade och tog till sig kritiken. Efter ett möte med Florian Tirnovan så presenterade man nya förhållningssätt. Det är nu tillåtet för döva att prata teckenspråk mellan händerna, precis som alla andra. Det är dock samma regler som gäller när man spelar en hand, då måste man prata svenska eller engelska, inget teckenspråk.